Disciplina "Pedagogija" ima jasnorazlika između teorijskog znanja i prakse, kao i između običnih ideja i znanstvenih generalizacija. Ovo potonje uključuje: pojmove i glavne kategorije pedagogije; načela i obrasci ove discipline. Pokušajmo detaljnije ispitati glavne točke.

U fazi formiranja discipline kao znanosti izdvojene su tri glavne kategorije pedagogije.

Obrazovanje - javni fenomen, podšto se odnosi na prijenos kulturno-povijesnog iskustva, nakupljenog od strane čovječanstva, sljedećih generacija. U tom procesu dijete ulazi u svijet kulture. U užem smislu, obrazovanje se shvaća kao formiranje djetetove osobnosti kao društvenog okruženja (obiteljske i obrazovne institucije), njegovog svjetonazora, moralnosti, moralnosti i vrijednostnih orijentacija. Glavni cilj bi trebao biti poticanje na samoobrazovanje.

Uključuju se i glavne kategorije pedagogijetrening. Pod tim se u širem smislu podrazumijeva prijenos teorijskih znanja i vještina, kao i stvaranje praktičnih vještina u procesu učenja u svim predmetima. U užem smislu riječ je o aktivnosti učitelja koji provodi akademsku disciplinu i prenosi znanja, vještine i vještine.

Glavne su kategorije pedagogije povezane. Cilj im je razviti osobne i aktivnosti obilježja djeteta koje se formiraju na temelju svojih interesa, stečenih znanja i vještina, kao i vještina. U ovom slučaju govorimo o obrazovanju, trećoj kategoriji, koja se najčešće tumači kao rezultat jednog procesa obrazovanja i osposobljavanja.

To - osnovni pojmovi pedagogije, koji se proučavaju u svom okviru.

Proučimo više pojedinosti o temeljnim načelima i zakonima ove discipline.

Prvo, postoji veza između obrazovanja i društvenog sustava, budući da njegova priroda ovisi o specifičnim povijesnim uvjetima.

Drugo, postoji veza između odgoja i učenja, kao što je gore spomenuto.

Treće, obrazovanje je usko povezano s aktivnostima. Da biste obrazovali i obrazovali, morate uključiti dijete u različite aktivnosti.

Četvrto, postoji interakcija izmeđuobrazovanje i aktivnost djeteta. To će biti uspješno ako objekt postane postupno predmetom određenog procesa, pokazujući aktivno ponašanje, neovisnost i volju. Dijete treba biti svjesno potrebe za aktivnošću i, što je najvažnije, potrebu za njom.

Peto, postoji veza između obrazovanja ikomunikacija. Za optimalan rezultat interakcija ljudi: djece, učitelja, roditelja i drugih. Trebamo bogate međuljudske veze i povoljnu psihološku atmosferu u okruženju djeteta.

Disciplina "Pedagogija" ima nekoliko grana. Svaki od njih ima svoj konceptualni aparat i metodološku osnovu. Detaljnije u ovom članku razmatramo glavne kategorije socijalne pedagogije.

  • Socijalizacija, koja uključuje asimilaciju normi, pravila i načela određenog društva.
  • Obrazovanje. Podrazumijeva se stvaranje vještina i vještina potrebnih za život u društvu.
  • Društveni i pedagoški proces. Smatra se ne samo sa stajališta pedagogije, već i društvene psihologije.
  • Procesi društvene prilagodbe i nesposobnosti. Proučavanje ove grane pedagogije posvećuje veliku pozornost kada je riječ o prijelazu djeteta na nove uvjete obrazovanja i odgoja.
  • Socijalna korekcija i preobrazba su važni kada je potrebno ispraviti stereotipove i navike ponašanja koje se smatraju pogrešnim s gledišta društvenih normi i načela.
  • </ ul </ p>